Lesson Five: Sounds and letters - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 1 - 1. Listen, trace, and point. Repeat. Click here to... Dehoctot.com

Lesson Five: Sounds and letters - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

31 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, trace, and point. Repeat.

Click here to listen

 

Script:

f, f, f

fish: con cá

farm: nông trại

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

A fish, fish, fish

At the farm, farm, farm

A fish, fish, fish

At the farm, farm, farm

f, f, f

Dịch:

Con cá, con cá, con cá

Ở nông trại, nông trại, nông trại

Con cá, con cá, con cá

Ở nông trại, nông trại, nông trại

3. Stick and say

Hướng dẫn:

fish

egg

farm

elephant

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!