Lesson Three: Sounds and letters - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1 - 1. Listen, trace, and point. Repeat. Click here to... DeHocTot.com

Lesson Three: Sounds and letters - Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Tiếng anh


1. Listen, trace, and point. Repeat.

Click here to listen

 

Script:

a

a – apple : Táo

a - Annie

2. Listen and chant.

Click here to listen

3. Stick. Then circle and say.

Script:

a , a, a

apple, apple, apple

Annie has an apple.

a, a, a

a, a, a

apple, apple, apple

Annie has an apple.

4. Circle the letter Aa

Hướng dẫn:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay