Để học tốt Sinh học nâng cao lớp 10 - Giải bài tập Sinh học nâng cao lớp 10 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học nâng cao lớp 10 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 10 - Sách giáo khoa lớp 10 - Sinh học nâng cao lớp 10
PHẦN 2: SINH HỌC TẾ TÀO
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO
PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT
CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!