Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu các đặc điếm của lông hú... Dehoctot.com

Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu các đặc điếm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ.

Lời giải chi tiết

Nêu các đặc điếm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ.

Đặc điểm cấu tạo và sinh lí của tế bào lông hút liên quan đến sự hút nước là:

-   Thành tế bào mỏng, không thấm cutin.

-   Chỉ có một không bào trung tâm lớn.

-   Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2