Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày những diễn biến xảy ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích.

Lời giải chi tiết

Trình bày những diễn biến xảy ra ở chùy xináp khi có kích thích.

Khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi trục, tới các chùm xinap sẽ làm thay đổi tính thấm đối với Ca2+, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở chùm xinap làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học, giải phóng các chất này vào khe xinap. Các phần tử chất trung gian hóa học sẽ gắn với các thực thế nằm trên màng sau xinap và làm thay đổi tính thấm màng sau xinap của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục lan truyền dọc sợi trục và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2