Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiThế nào hoocmôn thực vật?Lời g... Dehoctot.com

Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

19 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào hoocmôn thực vật?

Lời giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm:

- Nhóm chất kích thích sinh trưởng:

Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào.

- Nhóm các chất kìm hãm sinh trưởng:

Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá.

Etilen tác động đến sự chín của quả.

Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!