Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Lời giải chi tiết

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Sinh sản vô tính là sự hình thành cơ thể mới mang đặc tính giống hêt cây mẹ, từ bào tử hay một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, than, lá, chồi...) không có sự kết hợp giữa tính đực, cái.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!