Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Lời giải chi tiết

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Sinh sản vô tính là sự hình thành cơ thể mới mang đặc tính giống hêt cây mẹ, từ bào tử hay một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, than, lá, chồi...) không có sự kết hợp giữa tính đực, cái.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2