Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu ý nghĩa của quá trình thoát ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.

Lời giải chi tiết

Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.

Sự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nước có thể chuyên từ rễ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là động lực trên của con đường vận chuyến nước. Mặt khác, khi thoát một lượng nước lớn như vậy, nhiệt độ cúa bề mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút. Thoát hơi nước có tác dụng chống nóng cho cây.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!