Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiPhân biệt sinh sản hữu tính và ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Lời giải chi tiết

Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Sinh sản hữu tính là hình thức tạo cơ thế mới do có sự kết hợp của hai giao tử (n) mang tính đực (tinh trùng) và tính cái (trứng) thông qua sự thụ tinh.

Sự thụ tinh tạo nên hợp tử (2n) . Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Nó khác sinh sản vô tính là có giao tử, kết hợp giao tử đực và giao tử cái, thụ tinh tạo thành hợp tử (sinh sản vô tính không có sư kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tố cái).de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2