Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Sinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ? 

Lời giải chi tiết

Sinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ? 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thế gốc. Cơ thể gốc tách thành 2 hoặc nhiều phần, mỗi phần phát triển thành cơ thế mới (mà không có sự kết hợp giứa các yếu tố đực và cái).

Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là phân bào nguyên nhiễm. Do vậy, các cá thế mới được sinh ra giống hệt nhau và giống hệt cơ thể mẹ.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 3