Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? 

Lời giải chi tiết

Sự trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? 

Ở trùng biến hình sự trao đối khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua màng tế bào.

Ở thuỷ tức và giun, sự trao đối khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua bề mặt cơ thể.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!