Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiCảm ứng ở động vật có gì kh... Dehoctot.com

Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? 

Lời giải chi tiết

Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? 

Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật:

-  Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng.

-  Cảm ứng ơ động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường để tồn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, tính chính xác cua cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đối tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thần kinh).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!