Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Lời giải chi tiết

Các con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

*  Các con đường thoát hơi nước:

-   Con đường qua khí khổng.

-   Con đường qua bề mặt lá (qua cutin).

*  Đặc điểm:

-   Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế đóng, mở khí khổng.

-   Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
[Nhạc chế] - Bạn À | Hài tết 2020