Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 2 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

Lời giải chi tiết

Các con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.

*  Các con đường thoát hơi nước:

-   Con đường qua khí khổng.

-   Con đường qua bề mặt lá (qua cutin).

*  Đặc điểm:

-   Con đường qua khí khổng có vận tốc lớn và điều chỉnh bằng cơ chế đóng, mở khí khổng.

-   Con đường qua cutin có vận tốc nhỏ và không có cơ chế điều chỉnh.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!