Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Giải thích tại sao: Đất chua lại nghèo dinh dưỡng?

Lời giải chi tiết

Giải thích tại sao: Đất chua lại nghèo dinh dưỡng?

Đất chua là đất có pH axit.

Đất có pH axit thường ít các nguvên tố dinh dưỡng vì các nguyên tố này bị các ion hiđrô (H+) thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở dạng tự do thì dễ bị rửa trôi. Vì vậy người ta nói: đất chua thì nghèo dinh dưỡng.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2