Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu các đặc điểm về hình thá... Dehoctot.com

Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.

Lời giải chi tiết

Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.

Các đặc điểm hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp là:.

*   Lá thường có dạng bản mỏng, luôn hướng về phía ánh sáng và có cấu trúc phù hợp với chức năng quang hợp.

*   Phía trên có lớp biểu bì trong suốt cho ánh sáng đi qua, lớp giữa là tế bào mô giậu chứa lục lạp, có các mạch dần, khoảng trống gian bào và phía dưới có lớp biểu bì cùng với các khí khổng. de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 3