Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu các biện pháp nâng cao năng s... Dehoctot.com

Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

25 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp. 

Lời giải chi tiết

Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng trên quan điểm quang hợp. 

Các biện pháp nâng cao năng suăt cây trồng trên quan diểm quang hợp:

-  Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

-  Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.

- Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế.

-  Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!