Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiVẽ sơ đồ và trình bày sự khá... Dehoctot.com

Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

Lời giải chi tiết

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

HS tự vẽ hình hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín (ghi chú thích đầy đủ) và đối chiếu với hình 18.2 và 18.3 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa kiến thức. Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!