Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày sự tiến hóa của tổ ... Dehoctot.com

Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Lời giải chi tiết

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Sự tiến hóa của tố chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ hệ thần kinh dạng lưới (ruột khoang), đến hệ thần kinh dạng chuỗi (các ngành giun), rồi cao hơn là hệ thần kinh dạng hạch (thân mềm, chân khớp) và cao nhất là hệ thần krinh dạng ống (động vật có xương sống).de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2