Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Lời giải chi tiết

Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao miêlin ở chỗ (bảng sau):

Trên sợi trục không có bao miêlin

Trên sơi truc có bao miêlin

- Dẫn truyền liên tục trên suốt dọc sợi trục, chậm.

- Tiêu tốn năng lượng ?ho hoạt động của bơm Na+/K+ .

- Dẫn truyền theo lối "nhảy cóc" qua các eo Ranvie nhanh.

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động cùa bơm Na+/K+ (bơm chỉ hoạt động ở eo Ranvie).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!