Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNếu biết người bị bệnh lùn d... Dehoctot.com

Câu 3 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nếu biết người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Nếu biết người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?

Đôi với người bị bệnh lùn cần tiêm GH ở giai đoạn còn trẻ vì ở giai đoạn còn trẻ tốc độ sinh trường diễn ra mạnh nên mới phát huy được tác dụng, còn đến giai đoạn đã trưởng thành, tốc độ

 

sinh trưởng chậm lại thì GH không phát huy được tác dụng, trái lại có thể gây tác hại, ví dụ gây to đầu xương chi.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!