Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 3 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?

Lời giải chi tiết

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?

Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền, sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền. Do có, có sự tố hợp lại vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, cá thể con mang đặc điểm di truyền phong phú của bố và mẹ có thế thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi nên hình thức sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với hình thức sinh sản vô tính.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2