Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò chung của các nguyên t... Dehoctot.com

Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng.

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng.

Vai trò của các nguyền tố vi lượng và siêu vi lượng:

Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được ỡ hầu hết các enzim. Chúng hoạt hóa cho các enzim này trong các quá trình trao đối chất của cơ thế. Các nguyên tố vi lượng còn liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ - kim loại. Các hợp chất này có vai trò rất quan trọng trong các quá trình trao đổi chất. Ví dụ, Mg trong phân tử diệp lục, Cu trong xitôcrôm...Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!