Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày sự tiến hóa thể hiệ... Dehoctot.com

Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. 

Lời giải chi tiết

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. 

Sự tiến hóa về cấu tạo hệ tuần hoàn của các lớp động vật có xương sống được thể hiện ở bảng sau:

Cơ quan

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú

Tim

2 ngăn (1 TT, 1 TN)

3 ngăn (1 TT, 2 TN)

3 ngăn (trừ cá sấu)

(1 TT, 2 TN)

4 ngăn (2 TT, 2 TN)

4 ngăn (2 TT, 2 TN)

Vòng tuần hoàn

1 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòngĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!