Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy so sánh hình thức cảm ứng c... Dehoctot.com

Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

Lời giải chi tiết

Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

TT

Nhóm động vật

Hinh thức cảm ứng

 

 

Giống nhau

Khác nhau

1

Có thần kinh dạng lưới

- Kích thích chuyển thành xung thần kinh.

- Phản ửng chưa thật chính xác

- Bị kích thích một điểm, nhưng toàn thân phản ứng.

2

Có thần kinh dạng chuỗi hạch

- Phản ứng nhanh, kip thời

- Phản ứng định khu nhưng chua hoàn toàn chính xác.

- Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển một vùng xác định, nên tiết kiệm được năng lượng truyền xung.

- Hạch não nhận kích thích và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thế chính xác hơn.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2