Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng

Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi những hoocmôn nào?

A. Tirôxin.                          B. Ơstrôgen.

c. Testôstêron.                   D. Ecđixơn và juvenin.

Lời giải chi tiết

Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi những hoocmôn nào?

A. Tirôxin.                          B. Ơstrôgen.

c. Testôstêron.                   D. Ecđixơn và juvenin.

Đáp án: D

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!