Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công? 

Lời giải chi tiết

Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công? 

Trong 3 dạng ghép mô tách rời vào cơ thể thì dạng dị ghép không thành công được vì khi mô lạ ghép vào cơ thể nhận, cơ thể nhận có thế sản xuất những kháng thế tiêu diệt hoặc ức chế các tê bào của mô ghép. Do mỗi cơ thể đều có tính miễn dịch đối với những prôtêin lạ (hàng rào sinh học).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!