Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?

Lời giải chi tiết

Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?

Giao phối tiến hóa hơn tự phối vì:

Giao phối mới có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử ở 2 cá thể khác nhau, một cá thể sinh sản ra tinh trùng, một cá thể sinh sản ra trứng, rồi hai loại giao tử đực và cái này thụ tinh với nhau để hình thành cơ thể mới, có sự tổ hợp vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, nên cá thể con có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi tốt hơn tự phối.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!