Câu 4 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy cho một ví dụ về cách tính... Dehoctot.com

Câu 4 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch định trước?

Lời giải chi tiết

Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch định trước?

Ví dụ về cách tính phân bón cho một thu hoạch định trước:

Tính lượng phân bón nitơ cần thiết đế có một thu hoạch 150 tạ chất khô/ha. Biết rằng, nhu cầu dinh dưỡng của lúa là: 1,4 kg nitơ tạ chất khô, lượng chất dinh dưỡng còn lại trong đất bằng 0, hệ sô sử dụng phân nitơ là 60%.

Cách tính như sau:

Lượng nitơ cần phải bón:

\({{1,4.150.100} \over {60}} = 350\) kg nitơ/ha.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!