Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C. H20.

B. C02.                                            D. ATP và NADPH.

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C.. H20.

B. C02.                                             D. ATP và NADPH.

Đáp án: D de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2