Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C. H20.

B. C02.                                            D. ATP và NADPH.

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C.. H20.

B. C02.                                             D. ATP và NADPH.

Đáp án: D de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
[Nhạc chế] - Bạn À | Hài tết 2020