Câu 4 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò của nước đối với... Dehoctot.com

Câu 4 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

26 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò của nước đối với quang hợp. 

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò của nước đối với quang hợp. 

Vai trò của nước đối với quang hợp:

-  Hàm lượng nước trong không khí, trong lá ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước, do đó ảnh hưởng đến độ mở khí khổng, tức là ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ C02 vào lục lạp.

-  Nước ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và kích thước của lá.

-  Nước ảnh hướng đến tốc độ vận chuyển các sản phấm quang hợp.

-  Hàm lượng nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hiđrat hóa của chất nguyên sinh và do đó ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của hệ thống enzim quang hợp.

-   Quá trình thoát hơi nước đã điều hòa nhiệt độ của lá, do đó ảnh hưởng đến quang hợp.

-   Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H+ và điện tử cho phản ứng sáng.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!