Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

Lời giải chi tiết

Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

Sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật:

*  Nếu có 02 : Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep:

Axit piruvic -> C02 + ATP + NADH + FADH2.

*  Nếu thiếu 02 : Phân giải kị khí (lên men) tạo ra rượu êtilic hoặc axit lactic:

Axit piruvic -> rượu êtilic + C02 + năng lượng

Axit piruvic -> axit lactic + năng lượng.

Như vậy, hai quá trình này khác nhau về điều kiện xảy ra (có hay không có 02), nơi xảy ra, cơ chế, hiệu quả năng lượng và sản phẩm.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2