Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hướng động ở cây có liên quan tới

A. các nhân tố môi trường

B. sự phân giải sắc tố

C. đóng khí khổng

D. thay đổi hàm lượng axit nuclêic.

D. Thay đổi cấu trúc tế bào.

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng:

A. Sinh trưởng.

B. Sự tổng hợp sắc tố.

C. Đóng lỗ khí, lá cụp xuống.

D. Thay đổi cấu trúc tế bào.

Đáp án: AĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!