Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiVì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ... Dehoctot.com

Câu 5 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng? 

Lời giải chi tiết

Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng? 

Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng vì: phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thế mẹ, bảo đảm cho sự sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng. Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!