Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... Dehoctot.com

Câu 5 trang 184 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên? 

Lời giải chi tiết

Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khoe sinh sản cho vị thành niên? 

Phải giáo dục dân số vì dân số tăng cao quá mức, điều kiện sống của xã hội không đủ đảm bảo dẫn đến nghèo nàn lạc hậu. Cần giáo dục thanh niên thực hiện kế hoạch hóa gia đình của chính phủ để bảo đảm hạ tỉ lệ tăng dân số, phù hợp với mức sống. Phải giáo dục sức khỏe vị thành niên, vì tuổi vị thành niên là tuổi mới dậy thì chưa đủ điều kiện tâm, sinh lí để có thai, sinh con, do đó có thể dẫn đến hậu quả xấu cho sức khỏe và học tập.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2