Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò của dinh dưỡng khoán... Dehoctot.com

Câu 5 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp.

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp.

Vai trò của dinh dưỡng khoáng dối với quang hợp:

Các nguyên tố đại lượng và vi lượng như: N, P, K, S, Mg, Fe, Cu... bón cho cây với liều lượng và tỉ lệ thích hợp sẽ ảnh hưởng tốt đến quá trình tổng hợp hệ sắc tố quang hợp, khá năng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim quang hợp và cuối cùng là đến hiệu suất quang hợp và nạng suất cây trồng.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!