Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu rõ cơ chế hấp thụ các sả... Dehoctot.com

Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

0 lượt xem | Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Lời giải chi tiết

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa:

-  Khuếch tán theo chiều građian nồng độ.

-  Vận chuyển tích cực (ngược chiều građian nồng độ) và có tiêu dùng năng lượng.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!