Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy nêu một số hướng tiến hó... Dehoctot.com

Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Lời giải chi tiết

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

*  Về các phương thức thụ tinh: từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) đến giao phối (thụ tinh chéo).

*  Về các hình thức sinh sản: đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến đẻ con. de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2