Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy chọn phương án trải lời đ... Dehoctot.com

Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.                                  D. Thẩm thấu.

Lời giải chi tiết

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.                                  D. Thẩm thấu.

Đáp án: Cde-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2