Để học tốt Hóa học lớp 12 - Giải bài tập Hóa học lớp 12 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Hóa học lớp 12 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 12 - Sách giáo khoa lớp 12 - Hóa học lớp 12
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!