Để học tốt Sinh học nâng cao lớp 12 - Giải bài tập Sinh học nâng cao lớp 12 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học nâng cao lớp 12 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 12 - Sách giáo khoa lớp 12 - Sinh học nâng cao lớp 12
PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
PHẦN 6: TIẾN HÓA
CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT
CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!