Lesson Six Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and check (v) the correct pictu... Dehoctot.com

Lesson Six Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

0 lượt xem | Tiếng anh


Listening

1. Listen and check (v) the correct picture.

Click here to listen


Script:

1. What's this? => It's pencil.

2. What's this? => It's an eraser.

3. What's this? => It's a pen.

4. What's this? => It's a bag.

Speaking

2. Open your bag. Ask and answer.

Hướng dẫn:

+ What's this? => It's eraser.

+ What's this? => It's book.

+ What's this? => It's pencil.

+ What's this? => It's pen.

Hướng dẫn:

pencil

eraser

bookĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!