Lesson Six Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and match. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Six Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

34 lượt xem | Tiếng anh


Listening

1. Listen and match.

Click here to listen


Script:

1. What's your favorite toy?

It's my teddy bear.

What's your favorite color?

It's red.

2. What's your favorite toy?

It's my car.

What's your favorite color?

It's orange.

3. What's your favorite toy?

My bike.

What's your favorite color?

My favorite color is blue.

4. What's your favorite toy?

It's my kite.

What's your favorite color?

It's purple.

Speaking

2. Ask and answer about you

+ What's your favorite toy? => It's a …

+ What's your favorite color? => It's …

Hướng dẫn:

+ What's your favorite toy? => It's a my kite.

+ What's your favorite color? => It's red.

Hướng dẫn:

4. Your favorite toy is your bike.

Your favorite color is blue.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!