Lesson Three: Song Unit 3: this is may nose - Family & Friends Special Edittion Grade 2. - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Three: Song Unit 3: this is may nose - Family & Friends Special Edittion Grade 2.

38 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

figers: những ngón tay

hands: bàn tay

eyes: đôi mắt

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Script:

Ten fingers on my hands

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Two eyes, one nose.

All on my face.

Ten fingers on my hands,

On my hands.

Dịch:

10 ngón tay trên những bàn tay

10 ngón tay trên hai bàn tay,

Trên tay của tôi.

10 ngón tay trên hai bàn tay của tôi,

Trên hai bàn tay của tôi

Đôi mắt, một cái mũi,

Tất cả trên mặt của tôi.

10 ngón tay trên hai bàn tay của tôi,

Trên đôi tay của tôi.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!