Lesson Three: Song Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Three: Song Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

33 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

grandma: bà

grandpa: ông

cousin: em họ

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 

Script:

In my family

In my family

In my family.

Lots of love,

For you and for me.

Mom and dad,

Sisters and brothers,

Grandma and grandpa,

Cousins and others.

In my family,

Lots of love,

For you and for me.

Dịch:

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Nhiều tình yêu,

Cho bạn và cho tôi.

Mẹ và bố

Chị em gái và anh em trai

Bà và ông,

Họ hàng và những người khác.

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Trong gia đình của tôi

Nhiều tình yêu

Cho bạn và cho tôi.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!