Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

48 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

shoes: đôi giày

coat: áo khoác

hat: mũ

2. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

Every day,

I put on my shoes,

I put on my shoes,

Every day.

Every day,

I put on my shoes,

I put on my coat,

Every day.

Every day.

I put on my shoes,

I put on my coat,

I put on my hat,

Every day.

Goodbye, Mom!

Dịch:

Hàng ngày!

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi đi giày của tôi,
Hàng ngày,

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Hàng ngày.

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Tôi đội mũ của tôi,

Hàng ngày,

Tạm biệt, Mẹ!

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!