Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

27 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

Do you like yogurt? Yes, I do.

Do you like carrots? No, I don't.

What do you like? I like yogurt.

Dịch:

Bạn có thích sữa chua không? Có, tôi thích sữa chua.

Bạn có thích cà rốt không? Không, tôi không thích.

Bạn thích gì? Tôi thích sữa chua.

3. Look and say.

meat / rice / ice cream / yogurt / bread / tomatoes.

+ Do you like meat? => Yes, I do.

Hướng dẫn:

+ Do you like rice? => Yes, I do.

+ Do you like cream? => Yes, I do.

+ Do you like yogurt? => Yes,I do.

+ Do you like bread? => No, I don't.

+ Do you like tomato? => No, I don't.

4. Write

Yes, I do.

No, I don't.

Hướng dẫn:

2. Yes, I do.

3. No, I don't.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!