Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Review 11. Circle the odd-one-out. Write Hướng... Dehoctot.com

Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

27 lượt xem | Tiếng anh


Review 1

1. Circle the odd-one-out. Write

 

Hướng dẫn:

2. face

3. book

4. bag

5. window

Dịch:

1. bút chì / cục tẩy / số 8 / cuốn sách

2. ô tô / khuôn mặt / tàu / gấu teddy

3. cuốn sách / mũi / đôi tay / đôi mắt

4. số 3 / số 10 / số 2 / cặp sách.

5. bóng / cửa sổ / búp bê / cánh diều

2. Match.

1. What's this? __c__

2. What's your name? ___

3. How old are you? ___

4. Is it your pencil? ___

5. How are you? ___                 

a. I'm ten.

b. Yes, it is.

c. It's a teddy bear.

d. I'm fine, thank you.

e. My name's Lam.

Hướng dẫn:

2 – e

3 – a

4 – b

5 – d

Dịch:

1. Đây là gì? => Đó là gấu teddy.

2. Tên của bạn là gì? =>Tôi tên là Lâm.

3. Bạn bao nhiêu tuổi? => Tôi 10 tuổi.

4. Bút chì của bạn đây phải không?=> Vâng, đúng vậy.

5. Bạn có khỏe không? => Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

3. Write.

Hướng dẫn:

1. my / my

2. my / These are / This is

4. Read and circle

Hướng dẫn:

2. No, it isn't.

3. Yes, it is.

4. No, it isn't

5. Circle

Hướng dẫn:

2. l – lion

3. b – bird

4. k – kite

5. e – egg

6. d - dog

6. Read and color

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!