Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 4 - Listening1. Listen and write A or B. Click here to... DeHocTot.com

Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edition Grade 4

Tiếng anh


Listening

1. Listen and write A or B.

Click here to listen

B        2 ___

3 ____   4 ___

5 ____   6 ____

Hướng dẫn:

2 – A

3 – A

4 – B

5 – A

6 – B

Script:

1. A. Hello. Can I help you?

B. Oh, yes. I'd like lemon, please.

A. OK, Here you are!

B. Thank you!

2. A. Hello. Can I help you?

B. Yes, please. I'd like some meat.

A. It's meat. Ok?

B. Yes, that's fine. Thank you!

3. A. Hello, what would you like?

B. I like a melon, please!

A. Would you like this one?

B. Yes, please. It look so very nice.

4. A. Hello, what would you like?

B. I'd like some onions, please.

A. Ok, here you are.

B. Thank you!

5. A. Hello, Can I help you?

B. Yes, please! I'd like some rice.

A. OK, here you are.

B. Thank you!

6. A. What would you like?

B. I'd like some noodles, please!

A. This's the noodles very nice. Would you like them?

B. Yes, Thank you very much.

Dịch:

1. A. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B. Oh, vâng. Làm ơn cho tôi một quả chanh.

A. Vâng, của bạn đây!

B. Cám ơn!

2. A. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

B. Vâng, làm ơn. Tôi muốn một ít thịt

A. Thịt đây. ĐƯợc chứ?

B. Vâng, được rồi. Cảm ơn !

3. A. Xin chào, bạn muốn gì?

B. Tôi muốn một quả dưa!

A. Bạn muốn cái này sao?

B. Vâng, làm ơn. Nó trông rất tuyệt.

4. A. Xin chào, bạn muốn gì?

B. Làm ơn cho tôi một ít hành.

A. Ok, của bạn đây.

B. cảm ơn!

5. A. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

B. Vâng, làm ơn! Tôi muốn một ít gạp.

A. OK, của bạn đây.

B. Cảm ơn.

6. A. Bạn muốn gì không?

B. Làm ơn cho tôi một ít mì!

A. Mì này rất tuyệt. Bạn có muốn chúng không?

B. Vâng, cảm ơn rất nhiều.

Speaking

2. Look at the pictures. Ask and answer.

Hướng dẫn:

+ What would you like? => I'd like some cereal, please. And I'd like some milk, please!

+ What would you like?  => I'd like a melon, please. And I'd like an apple, please.

+ What would you like? => I'd like some meat, please. And I'd like mushroom, please.

 

Hướng dẫn:

3.

Size

Big

Small

Little

Tall

Color

Green

Red

Pink

Blue

2. litte, pink

3. tall, green

4. small, bluede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay