Câu 91 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Chứng tỏ rằng:a) 0,(37) + 0,(62) = 1    ... DeHocTot.com

Câu 91 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Toán


Chứng tỏ rằng:

a) 0,(37) + 0,(62) = 1              

b) 0,(33).3 = 1

Giải

a) \(0,\left( {37} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}0,\left( {62} \right) = {{37} \over {99}} + {{62} \over {99}} = {{99} \over {99}} = 1\) 

b) \(0,\left( {33} \right).3{\rm{ }} = {\rm{ }}1 = {{33} \over {99}}.3 = {{99} \over {99}} = 1\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay