Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 1. Cho biết hai đại lượng \(x\) và \... Dehoctot.com

Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 1. Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Hướng dẫn giải:

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\).

a) Với \(x = 6\), \(y = 4\) ta được \(4 = k6\).

Suy ra \(k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

b) Với \(k = \frac{2}{3}\) ta được \(y = \frac{2}{3}x\).

c) \(y = \frac{2}{3}x\)

+) Với \(x = 9\) thì \(y =\frac{2}{3}.9= 6\).

+) Với \(x = 15\) thì \(y =\frac{2}{3}.15= 10\).

 


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!